Przygotowanie instalacji w Wieszowej

Przygotowanie instalacji klimatyzacji w Wieszowy.
Instalacja została zabezpieczona szczelnie przed wilgocią oraz innymi zanieczyszczeniami za pomoca azotu.