Pompy ciepła Śląsk

Montaż pomp ciepła na Śląsku

Pompy ciepła to urządzenia, które wykorzystują energię zawartą w ziemi, wodzie lub powietrzu do ogrzewania budynków w zimie i chłodzenia ich w lecie. Pompa ciepła nie wytwarza energii własnej, dlatego nie wydziela spalin, popiołu ani kurzu. Zamiast tego wykorzystuje darmową energię z gruntu, wody lub powietrza, aby po jej przetworzeniu dostarczyć ją do systemu grzewczego w budynku. Ta zasada działania pompy ciepła pozwala na ograniczenie kosztów jedynie do zużycia prądu niezbędnego do przetransportowania energii. Ze względu na te właściwości, pompy ciepła są jednymi z najbardziej przyjaznych dla środowiska urządzeń grzewczych.

Zadzwoń do nas a chętnie odpowiemy na wszelkie pytania: 602 232 848 , 696 504 304

Usługi GreenKw - klimatyzacje, wentylacje, rekuperacja, fotowoltaika, pompy ciepła, ogrzewanie

Zapraszamy do kontaktu!

Michał 602 232 848 / Marcin 696 504 304

GREEN KW MARCIN WOJTYNEK
42 – ­600 Tarnowskie Góry, Powstańców Śląskich 16, lok. 4


Obsługujemy Śląsk: Pyskowice, Zabrze, Gliwice, Tarnowskie Góry, Bytom, Miasteczko Śląskie, Zbrosławice, Chorzów, Ruda Śląska, Lubliniec

Sposób działania pomp ciepła

Pompy ciepła pobierają odpowiednią temperaturę z otoczenia i oddają ją, aby ogrzać nasz dom lub podgrzać wodę. Jednym z głównych atutów pomp ciepła jest ich efektywność energetyczna. Dzięki wykorzystaniu energii odnawialnej, pompy ciepła mogą generować więcej ciepła, niż zużywają energii elektrycznej, co przekłada się na niższe rachunki za ogrzewanie i mniejszą emisje CO2. Na Śląsku, gdzie kwestie ekologii i jakości powietrza są szczególnie istotne, korzystanie z pomp ciepła może przyczynić się do poprawy stanu środowiska.

Rodzaje pomp ciepła na Śląsku

Pompy ciepła możemy podzielić ze względu na to, w jaki sposób pobierają one temperaturę, dlatego zaliczyć tutaj możemy:

  • Pompy ciepła powietrzne – działają one na zasadzie cyrkulacji medium roboczego, którym najczęściej jest glikol lub freon. To ciekłe medium jest pompowane przez układ, gdzie odparowuje, pobierając ciepło z otoczenia. Następnie para jest sprężana, co podnosi jej temperaturę, a następnie kondensuje się, oddając zgromadzone ciepło do obiegu grzewczego. Ostatecznie medium wraca do początkowej fazy cyklu, gotowe do ponownego pobierania ciepła.
  • Gruntowe pompy ciepła – zasilane są energią gruntową, działają na podobnej zasadzie co te, korzystające z powietrza, z tą różnicą, że w pierwszym przypadku źródłem ciepła jest energia zgromadzona w gruncie. Aby wykorzystać to ciepło, pompa ciepła jest wyposażona w wymiennik gruntowy, który może być zainstalowany pionowo lub poziomo. Stabilna temperatura gruntu (jako dolnego źródła) to jedna z głównych zalet tego rozwiązania, co przekłada się na większą niezawodność działania pompy. Jednakże inwestycja w tego typu technologię wymaga znaczących nakładów finansowych związanych między innymi z wykonaniem odwiertów pod wymiennik gruntowy oraz samym wymiennikiem gruntowym. Zbiorniki wodne również mogą stanowić źródło ciepła dla tej technologii, utrzymując stosunkowo stałą temperaturę przez cały rok, zwłaszcza w obszarach przydennych.
  • Pompy ciepła wodne – wykorzystują zasoby wodne, takie jak zbiorniki wodne lub studnie głębinowe, aby zapewnić efektywne ogrzewanie domu. W przypadku korzystania z wód powierzchniowych, rury z wymiennikiem ciepła są umieszczane w wodzie, czy to na dnie jeziora, czy też zawieszone na odpowiedniej głębokości. Natomiast instalując pompę ciepła z wykorzystaniem wody gruntowej, wykonuje się odwierty, mogą to być odwierty pionowe o większej głębokości lub poziome o mniejszej. Pompy ciepła wodne są bardzo wydajne, ponieważ woda doskonale magazynuje ciepło. Jednakże są stosunkowo rzadko używane, głównie ze względu na trudności związane z dostępnością odpowiedniej jakości i ilości wód gruntowych. Niekorzystny skład chemiczny wody, zawierającej duże ilości minerałów takich jak wapń czy żelazo, może prowadzić do zanieczyszczenia filtrów oraz uszkodzenia wymienników ciepła.

Zaufaj Greenkw Twojemu partnerowi w instalacji pomp ciepła na Śląsku

Pompy ciepła są również bardzo wszechstronne. Mogą być stosowane zarówno w nowych budynkach, jak i również w istniejących obiektach. Dlatego, jeżeli mieszkańcy Bytomia decydują się na założenie pompy ciepła, to chętnie pomożemy im w tym zadaniu.

W ostatnich latach na Śląsku można zauważyć wzrost zainteresowania tymi nowoczesnymi technologiami. Oferujemy coraz szerszą gamę produktów i usług, dostosowanych do różnorodnych potrzeb klientów. Ponadto, edukacja dotycząca korzyści związanych z wykorzystaniem pomp ciepła oraz dostępność dotacji i programów wsparcia ze strony władz lokalnych sprzyjają rozwojowi tego rynku.

W perspektywie przyszłości, pompy ciepła mają potencjał stać się integralną częścią transformacji energetycznej na Śląsku. Dzięki nim region ten może nie tylko zmniejszyć swoją zależność od paliw kopalnych, ale także stworzyć bardziej zrównoważony i przyjazny dla środowiska system grzewczy i chłodzący.